site logo

District judge temporarily blocks Texas takeover of Houston ISD